Dot. The World’s smallest stop-motion animation character shot on a Nokia N8


Título: Dot. The World’s smallest stop-motion animation character shot on a Nokia N8
Tipo: Corto
Idioma: Inglés

La animación cuadro a cuadro mas pequeña del mundo

Detrás de cámaras